Kantinecommissie.

De inkoop van consumpties en schoonmaakartikelen voor de kantine wordt geregeld door deze commissie.
Leden kunnen gebruik maken van de (inhoud van de ) koelkast. De sleutel van de kast bevindt in het met een code beveiligd kastje.  Graag gelijk contant betalen! Anders de gebruikte consumptie(s) noteren op een kaartje en gelijk de volgende keer afrekenen.

Het schoonmaakrooster voor ‘de Halte’ wordt samengesteld en de was wordt gedaan door deze commissie.
Alle leden worden ingedeeld om één à twee maal per seizoen een keer ‘de Halte’ schoon te maken.
Dit rooster wordt via de mail aan u toegezonden.
Ook hangt er op het prikbord in ‘de Halte’ een rooster en daar vindt u eveneens de taakbeschrijving.

Op een lijst op de koelkast kunt u aangeven of bepaalde consumpties en/of schoonmaakmiddelen op zijn, zodat de commissie weet wat aangeschaft moet worden.

Activiteiten- en jeugdcommissie.

Toernooien voor de leden, clubkampioenschappen, evenementen (b.v. de open dag)en activiteiten voor de jeugd( zoals het inloopuurtje) worden georganiseerd door deze commissie.
Informatie ontvangt u via de mail en de website (www.tramhuisjenijland.nl). Inschrijvingsformulieren voor toernooien hangen veelal in ‘de Halte’ op het prikbord.

Wedstrijdcommissie.

Deelname aan de regiocompetitie Noordoost van de K.N.L.T.B. en eventuele andere externe toernooien worden geregeld door de wedstrijdleider.
Informatie ontvangt u via de mail en de website.

Baancommissie.

Het onderhoud van de tennisaccommodatie wordt geregeld door de baancommissie.
Voor aanvang van het seizoen worden de gravelbanen geprepareerd en aangezien dit een grote klus is kunt u verzocht worden mee te helpen. Ook voor ander onderhoud, doen we graag een beroep op alle leden. Via de mail ontvangt u bericht.