Lidmaatschapstarief voor het seizoen 2022:

Jeugd (t/m 17 jaar): € 35,00 – inclusief 10 tennislessen, wekelijks tennisuurtje onder begeleiding én deelname aan toernooien.
Volwassene: € 115,00
Volwassene zonder aanmelding KNLTB: € 95,00
1 jaar tennis voor € 20,00*
*(voorwaarden )
Donateur: € 25,00

Aanmeldingsformulieren, Lidmaatschap en Vriend van ’t Tramhuisje’:

Aanmeldingsformulieren vindt u in ‘de Halte’ maar ook kunt u via www.tramhuisjenijland.nl een formulier invullen.
Het lidmaatschap en donateurschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en zonder opzeggingsbericht vóór 1 januari, automatisch verlengd.

Donateur: Vriend van ’t Tramhuisje’:

Voor belangstellenden, ex-leden of leden die fysiek niet meer in staat zijn om te tennissen, maar toch betrokken willen blijven bij het verenigingsgebeuren, is dit lidmaatschap mogelijk. Tegen een gereduceerd tarief van minimaal € 25,00 kan men donateur zijn van onze vereniging.
Het gaat hierbij om een niet-spelend lidmaatschap, waarbij men toegang heeft tot het tennispark tijdens (tennis)activiteiten en zitting kan hebben in het bestuur en commissie(s).

Wijze van betaling:

Het lidmaatschapstarief en eventuele lesgelden worden middels automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Opzegging:

Opzegging van het lidmaatschap of donateurschap moet gebeuren voor 1 januari van het volgende kalenderjaar. Dit kan gedaan worden via het e-mailadres: info@tramhuisjenijland.nl. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging binnen een week; ontvangt u deze niet, dan is de opzegging niet verwerkt en verzoeken we u om nogmaals contact op te nemen met de secretaris.
Bij opzegging tijdens het seizoen wordt géén restitutie verleend.
Wanneer een lid om gezondheidsredenen (blessure, ziekte, zwangerschap, enz.) tijdelijk niet kan tennissen, is het niet mogelijk een deel van de jaarlijkse contributie terug te krijgen. Dit geldt eveneens voor een (tijdelijke) verandering in uw leefomstandigheden.
Indien u uw lidmaatschap opzegt, stelt het bestuur het bijzonder op prijs dat u een reden van de beëindiging doorgeeft. Hiermee kunnen wij als vereniging eventueel in de toekomst rekening houden.

Sleutel van het hek en de kantine:

Ieder (nieuw) lid ontvangt een sleutel (eenmalig € 10,00) voor het hek en de kantine. De sleutel dient weer ingeleverd te worden bij de secretaris bij opzegging van het lidmaatschap.